اخبار رویداد ها
امتحانات سمستر خزانی سال 1402 برادران در نمایندگی جامعة المصطفى افغانستان
ادامه مطلب
برگزاری امتحانات پایانی سمستر خزانی سال 1402 برادران در نمایندگی جامعة المصطفى افغانستان
ادامه مطلب
کنفرانس ملی انکشاف علمی در افغانستان در نمایندگی جامعة المصطفى افغانستان برگزار شد
ادامه مطلب
بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از نمایندگی جامعة المصطفى افغانستان
ادامه مطلب
آغاز امتحانات پایانی سمستر خزانی سال 1402 برادران در نمایندگی جامعة المصطفى افغانستان
ادامه مطلب
نشست علمی معرفی و نقد کتاب «خشونت در خانواده؛ گونه‌ها، نمودها، علل، عوامل و راهکارهای کنترل آن»در نمایندگی جامعة المصطفى افغانستان برگزار شد.
ادامه مطلب
در نمایندگی جامعة المصطفى افغانستان ظرفیت‌های فلسفی و مدارا در افغانستان بررسی شد.
ادامه مطلب
مبانی انسان‌شناختی نظام حقوقی اسلام بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی در نمایندگی جامعة المصطفى افغانستان بررسی شد.
ادامه مطلب