دیدگاه و ماموریت دانشکده

دیدگاه دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی المصطفی ص- افغانستان

دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی المصطفی ص- افغانستان تلاش می کند با استفاده از سرمایه انسانی متعهد، متخصص و خلاق خود، به عنوان دانشکده معتبر در سطح ملی و منطقه ای شناخته شود.

مأموریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی المصطفی ص – افغانستان

  • استخدام اساتید متعهد و متخصص با سویه دکتری جهت گسترش علم و تدریس معیاری

  • تربیت نیروهای انسانی نخبه و متخصص در رشته های علمی مربوط به دانشکده برای جامعه اسلامی افغانستان.

  • بازنگری و اصلاح کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت های دانشکده متناسب با پیشرفتهای علمی و نیازمندیهای جامعه.

  • توسعه تحقیقات علمی و تدوین متون درسی معیاری و انتشار مجله های علمی-پژوهشی.

  • تلاش برای ارتقای ظرفیت علمی و مهارتی اساتید دانشکده.


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 60 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84607