درباره دانشکده

مقدمه
با توجه به این واقعیت که مبانی حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان برگرفته از شریعت اسلامی است، لازم است فقه اسلامی به صورت تخصصی با رویکر قضایی در دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی تدریس گردد. فقه اسلامی از غنا مندی کامل برخوردار بوده و بدون تردید این توان مندی را دارد که احکام قضایی در حوزه های مختلف قضایی از آن استنباط گردد. ازین رو لازم به نظر می رسد فقه اسلامی با رویکرد قضایی مورد تدریس و تحقیق قرار گیرد.

معرفی
دانشگاه المصطفی العالمیه- واحد کابل، با راه اندازی برنامه ماستری در رشته فقه قضایی در صدد آن است که احکام قضایی در نظام اسلامی کشور افغانستان را با نگاه به فقه اسلامی غنا بخشد و محصلان این رشته را در تدریس فقه قضایی و تطبیق احکام شرعی وپژوهش در موضوعات گوناگون فقهی با رویکرد قضایی، توانمند سازد. دانشگاه لمصطفی العالمیه-واحد کابل در تلاش است، از یک سو با نگاه به میراث غنی اسلام و از سوی دیگر با در نظر داشت تغییر و تحولات در نظام های قضایی جهان و منطقه، مضامین علمی-کاربردی جامع و تخصصی به محصلان این رشته ارائه نماید.

 اهداف:

 1. تربیت متخصص در فقه قضایی
 2. تربیت مدرس برای موسسات تحصیلی و تعلیمی در سطوح مختلف
 3. تربیت محقق و پژوهشگر در حوزه فقه قضایی
 4. آشنایی با فقه مذاهب اسلامی در امور قضایی
 5. پاسخ گویی به پرسش ها و شبهات جدید، در خصوص نظام حقوقی و قضایی اسلام
 6. کاربردی کردن آراء فقهی قضایی در قالب ارائه نظام قضایی و حقوق جزای اسلامی
 7. فراهم سازی زمینه تطبیق هرچه بیشتر فقه اسلامی در حوزه های گوناگون قضایی
 8. آوردن فقه اسلامی از مدارس دینی به سطح دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی

نتایج:

 1. تبیین احکام قضایی از دیدگاه فقه اسلامی
 2. توانمندی فارغ التحصیلان از این دوره در تدریس فقه قضایی در موسسات تحصیلات عالی دولتی و غیر دلتی
 3. تطبیق احکام شرعی قضایی در محاکم و حوزه های قضایی
 4. تحقیق و پژوهش در موضوعات فقهی با رویکرد قضایی
 5. ارائه کنفرانسهای علمی در موضوعات مرتبط با فقه قضایی
 6. کار در محاکم و دادگاه های داخل و خارج از افغانستان که زمینه تطبیق احکام اسلامی وجود داشته باشد

نیاز سنجی:

 1. برای تدریس این رشته در افغانستان، از زاویه های گوناگونی نیاز مندی احساس می شود
 2. انحصار در یادگیری فقه اسلامی در مدارس دینی و پرهیز از از تخصصی اندیشیدن قضا با رویکرد تخصصی و اکادمیک. شکستن این انحصار می طلبد که فقه اسلامی با رویکرد ویژه قضایی به صورت یک رشته تحصیلی در پوهنتون های کشور تدریس گردد

طلاب علوم دینی بی شماری هستند که با تحصیل فقه به صورت سنتی و نداشتن اسناد تحصیلی اکادمیک، نمی توانند به دستگاه قضایی کشور راه یابند. این امر باعث می شود، محاکم دولتی از تخصص فقهی علما و علما از یک معیشت آبرومند محروم باشند. برای کشاندن طلاب فقه اسلامی خوانده و تاثیر گذاری شان بر محاکم، رشته فقه قضایی، می تواند مشکلات عدیده ای را دراین مورد حل کنند.

میعاد تحصیل:

 1. پروگرام ماستری دانشگاه المصطفی العالمیه-واحد کابل، با مدت نوشتن تزیس، چهار سمیستر 16 هفته ای می باشد که در مدت یک و نیم سال کریدیت ها تکمیل گردیده و در سمستر چهارم محصل به نوشتن پایان نامه(تزیس) اقدام می نماید.
 2. مهلت داده شده به محصل برای نوشتن پایان نامه حد اکثر 9 ماه می باشد که غیر قابل تمدید است.
 3. هرگاه محصل بنابر هر دلیلی که باشد، نتواند به دروس خویش ادامه دهد به شرطی میتواند به دروس خویش دوام دهد که وقفه ایجاد شده بیش از دو سمستر نباشد. در غیر آن چنین محصل منفک میگردد، اما میتواند به صفت داوطلب جدید الشمول درخواست شمولیت دهد.
 4. وقفه تحصیلی، در صورتیکه بدون کسب اجازه مقامات ذیصلاح باشد ناکامی محسوب میگردد
 5. محصلی که بنابر دلایل قانونی اخراج شده باشد، نمیتواند دوباره شامل این پروگرام گردد.


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 69 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84616