پالیسی اخلاق کارمندان

 1. برخورد مودبانه با مسئولین، استادان، کارمندان، دانشجویان

 2. جلوگیری از فساد اداری و تلاش در جهت ایجاد یک اداره سالم

 3. اجتناب از برقراری هر نوع ارتباط خارج از چارچوپ حرفه ای با مراجعه کنندگان

 4. عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی و سازمانی

 5. التزام به رعایت مقررات و بخش نامه های صادره از سوی دانشگاه

 6. رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری

 7. رازداری و حفظ اطلاعات مربوط به امور محوله

 8. عدم پذیرش هر نوع توصیه، سفارش، تحفه و هدیه از سوی مراجعه کنندگان

 9. رعایت بهداشت و نظافت محیط عمومی و کار

 10. رعایت بهداشت و نظافت و آراستگی شخصی ظاهری

 11. توجه به انتقادات و پیشنهادات و برخورداری از روحیه انتقاد پذیری

 12. استفاده درست و بهینه از منابع و امکانات دانشگاه و تلاش در جهت حفظ آنها

 13. احترام گذاشتن به کرامت انسانی و شخصیت مارجعه کنندگان

 14. رعایت ضوابط و عدم تبعیض در جهت ایجاد روحیه صمیمیت و جلب اعتماد مراجعین

 15. اهتمام به استفاده از عقل جمعی و تقویت فرهنگ مشورت

 16. اهتمام به ارتقاء سطح کیفی، علمی و فنی

 17. خودداری از پخش شایعات در محیط کاری

 18. اجتناب از طرح مباحث غیر اخلاقی و اختلاف برانگیز در محیط کار

 19. اجتناب از درگیری های لفظی و جدال های بی حاصل در محل کار و محیط دانشگاه

 20. اجتناب از دامن زدن به مسائل قومی، سیاسی و حزبی در محل کار و محیط دانشگاه


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 71 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84618