پالیسی منع آزار و اذیت زنان

طرزالعمل و شرح وظایف کمیته منع آزار و اذیت زنان

پيشگفتار

دانشگاه المصطفی – کابل در چهارچوب همکاری و همسویی با اهداف عالیه وزارت محترم تحصیلات عالی، همیشه تلاش داشته است تا لوايح، طرزالعمل ها و رهنمود ها را منظور بگرداند. در همين راستا و به منظور عمل نمون به لوایح و مقرره ها و تأمين شفافيت، اقدام به ترتيب و اجرائي نمودن لوايح و طرزالعمل ها نموده است. از آنجائي كه افزايش موثرظرفيت مسلكي كاركنان دانشگاه المصطفی - کابل وابسته به ارتقاي ظرفيت قشر اناث و حمايت از حقوق زنان مي باشد.

دانشگاه المصطفی - کابل به منظور كسب اطمينان از رعايت حقوق زنان با درنظرداشت ارزش هاي اسلامي، متعهد به محو تبعيض عليه زنان، انكشاف قواي بشري زنان و حصول اطمينان از اشتراك زنان در سطوح مديريتي و اجرائي بوده و اين پاليسي را در راستاي تحقق موارد فوق ترتيب نموده است.

اهداف

1- تأمين و ترويج مشاركت عادلانه زنان و مردان در تصميم گيري ها؛
2- حمايت از حضور فعال زنان در عرصه هاي اداری؛
3- شناسائي نيازمندي هاي مربوط به تساوی جندر و اتخاذ تدابير لازم؛
4- حل چالش ها و مشكلات فراروي حضور زنان در محیط دانشگاه.

پاليسي جندر در استخدام و آموزش

استخدام

به منظور تأمين عدالت و حمايت از حقوق زن در دانشگاه المصطفی - کابل ، حضور زنان در شورای علمی دانشگاه پیشبینی شود. به منظور حمايت و آماده سازي زنان براي رقابت در بست هاي دانشگاه المصطفی - کابل ، هر ساله تعدادی از فارغ التحصیلان ورزيده و با نمرات بلند دوره تحصيلي ، در صورت نیاز دانشگاه، پس از طی مراحل در بخشهای مورد نیاز استخدام شوند.

حين استخدام

برای استخدام زنان در دانشگاه، يك استاد خانم به انتخاب ریاست دانشگاه می تواند در كميته جذب و استخدام به حيث عضو باشد.

بعد از استخدام

ايجاد محیط كاري سالم و مناسب، تا زنان بتوانند بدون هيچگونه دغدغه و مشكلي به كار شان ادامه دهند.

از ابتكارات و نوآوري زنان در عرصه هاي كاري حمايت صورت گرفته، از طرف ریاست دانشگاه تشويق گردند.

نقش زنان در سطوح مديريتي

به منظور افزايش حضور زنان در عرصه هاي تصميم گيري و اجرائي دانشگاه المصطفی - کابل ، حضور زنان حتي الامكان در تمام سطوح دانشگاه رعایت گردد.

ارتقاي ظرفيت

بخش آموزش منابع بشري مطابق پلان آموزشي و پلان استراتژیک دانشگاه، برنامه نيازسنجي آموزشي را براي ارتقاي ظرفيت كاركنان با تفكيك زن و مرد و مطابق نيازمندي ها، اجرا نماید.

پاليسي جندر در حل مشكلات

خشونت عليه زن

هرگاه خانمی در دانشگاه المصطفی - کابل مواجه با خشونت گردد، مطابق قانون در این زمينه رسيدگي صورت مي گيرد.

كميته منع آزار و اذيت زنان

به منظور رسيدگي به شكايات آزار و اذيت زنان، کمیته منع آزار و اذيت زنان در دانشگاه المصطفی - کابل ايجاد گرديده است.

جلسات ربعوار با کارکنان اناث دانشگاه

ریاست دانشگاه جهت رسيدگي به مشكلات و پيشنهاد هاي نمایندگان كاركنان و دانشجویان و اساتید اناث دانشگاه، جلسات منظم، هر سه ماه يكبار برگزار مي نمايد.

ایجاد كميته منع آزار و اذیت زنان

كميته منع ازار و اذیت زنان، متشكل از 5 عضو است که یکی از اعضا حتما از معاونین دانشگاه است و همچنین در کمیته حداقل 2 زن عضويت دارند.

اعضای کمیته توسط شورای علمی تعیین مي گردد.

گزارش و ارزيابي پاليسي

جهت تطبيق موثر اين پاليسي، هر سال يكبار، گزارش سالانه جندر توسط هيأت رهبري دانشگاه مورد ارزيابي قرار مي گيرد. کمیته مربوطه، از تطبيق اين پاليسي در بخش هاي مختلف، هر سه ماه يكبار به هيأت رهبري دانشگاه گزارش مي دهد.

نظارت از تطبيق پاليسي

کمته منع آزار و اذیت زنان دانشگاه، مسئول نظارت از تطبيق اين پاليسي مي باشد.

استراتيژي

در ترتيب و تدوين پلان استراتژیک دانشگاه المصطفی - کابل ، موضوع جندر در نظر گرفته شود.

اجرائي شدن

اين پاليسي پس ازتصویب در شورای علمی و بعد از منظوري ریاست دانشگاه المصطفی - کابل ، لازم الاجرا مي باشد.

برخی از مواد قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال

ماده سوم:

آزار و اذیت: عبارت است از تماس بدنی، خواست نا مشروع، آزار کلامی، غیر کلامی و یا هر عملی که موجب صدمه روانی، جسمانی و توهین به کرامت انسانی زن و طفل گردد.

انواع ازار و اذیت زنان

خواست نامشروع: تقاضای مرد از زن و طفل به انجام عملی که انگیزه جنسی داشته باشد.

تماس بدنی: لمس کردن بدن زن و طفل به قصد ضرر یا آسیب رسانیدن سطحی بر بدن زن و طفل به طور عمدی است.

آزار کلامی: به کار بردن کلمات، جملات، شوخی ها و طنز های غیر اخلاقی، توصیف از بدن، رفتار یا لباس و مزاحمت تیلفونی است که به آزارش و امنیت روانی زن و طفل صدمه برساند.

آزار غیر کلامی: به نمایش گذاشتن تصاویر یا مطالب توهین آمیز در رابطه به مسایل جنسی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی یا ایمیل کردن، عکس گرفتن، نشر یا پخش فلم، تصویر زن یا خانواده ها و سایر موارد به هر وسیله که باعث صدمه به شخصیت زن و طفل و سلامت روانی آنها گردد.

ارائه و بررسی شکایات مربوط به آزار و اذیت زنان

ماده هفدهم:

هرگاه زن و طفل در اداره مورد آزار و اذیت قرار گیرد، خود یا نماینده قانونی او می تواند به کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال در اداره مربوطه، شکایت نماید.

مجازات مرتکبین آزار و اذیت زنان

ماده بیست و چهارم:

هرگاه شخصی به وسیله گفتار، حرکات، نوشته، یا خواسته های نا مشروع موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن یا طفل یا سبب ترس و نا امنی یا فشار های روانی یا کاهش مشارکت اجتماعی زنان یا اطفال گردد، مرتکب آزار و اذیت زنان و اطفال شناخته شده مطابق احکام این قانون مجازات می گردد.

اهداف

حمایت و تامین حقوق انسانی و حفظ کرامت اجتماعی زنان در محیط دانشگاه؛
جلوگیری از آزار و اذیت جنسی؛
حمایت اززنانی که مورد آزار واذیت جنسی قرار گرفته؛
بالا بردن سطح آگاهی پیرامون ضرورت برای جلوگیری از پدیده آزار و اذیت جنسی .

اعضا

این کمیته دارای پنج نفر عضو است.
حداقل دو عضو آن خانم می باشد که می بایست از میان اساتید ودانشجویان انتخاب شوند.
اعضای نهایی پس از تایید در شورای علمی دانشگاه انتخاب خواهند شد.

شرح وظایف

این کمیته وظیفه ثبت، تعقیب و حل مشکلات مربوط به آزار و اذیت زنان در محیط دانشگاه دارد.
در صورت ضرورت موارد را به مراجع قانونی ارجاع خواهد داد.
برای مبارزه با خشونت علیه زنان در محیط آکادمیک طرز العمل موثر و شفافی را تدوین نماید.
کمیته مذکور قضایای آزار و اذیت جنسی و تبعیض را پیگیری خواهد کرد، که شامل شکایت شخص متضرر و اظهارات شخص متهم و شاهدان قضیه می باشد.


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 50 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84597