<


منتشر شده در : 1402/02/28

باز دید ها:73

به همت نمایندگی جامعةالمصطفی العالمیه در افغانستان کارگاه آموزشی اتوماسیون اداری برگزار شد

باهمت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان کارگاه آموزشی اتوماسیون اداری روز چهارشنبه تاریخ1402/2/27 در سالن جلسات نمایندگی برگزار شد، با توجه به اهمیت و درخواست کارمندان مبنی بر برگزاری کارگاه آموزشی اتوماسیون اداری، آمریت منابع بشری اقدام به برگزاری کارگاه آموزش اتوماسیون اداری نمود، آموزش این کارگاه را آقای رحمت‌الله باهنر به عهده داشت. در این کارگاه نحوه استفاده از اتوماسیون اداری موردبررسی قرار گرفت و امکاناتی مانند ثبت، گزارش، بایگانی و مدیریت انواع مکاتبات اداری درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، مستندات و فرم‌های سازمانی، ایجاد نامه جدید، ایجاد نامه مشابه، پیوست کردن نامه، ارجاع دادن نامه، نحوه ایجاد بایگانی جهت حفظ اسناد و مدارک، رونوشت زدن نامه و ... توضیح و آموزش داده شد. همچنین دو فرم و قالب جدید معرفی و آموزش داده شد:

1-  معرفی فرم جدید اضافه کار، و نحوه درج معلومات و ارسال به مافوق و ریاست.

2-  نحوه درخواست مرخصی روزانه.

همه کارمندان هم به‌صورت عملی موارد ذکر شده را انجام دادند و در آخر به سؤالات کارمندان در رابطه با موضوع پاسخ داده شد.

آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 31 بازدید دیروز: 246 بازدید کل: 48011