معاونت ها


معاونت علمی


معرفی معاونت علمی

جزئیات

پیام معاونت علمی

جزئیات

تشکیلات سازمانی

جزئیات

بورد ماستری

جزئیات

دیدگاه و ماموریت بورد ماستری

جزئیات

شیوه نامه نگارش پایان نامه

جزئیات
معاونت امور محصلان


پیام معاونت امور محصلان

جزئیات

در باره امور محصلان

جزئیات

کمیته امتحانات

جزئیات

تشکیلات سازمانی

جزئیات

قوانین و مقررات

جزئیات
معاونت اداری و مالی


معرفی معاونت اداری مالی

جزئیات

تشکیلات سازمانی

جزئیات

آمریت منابع انسانی

جزئیات

آمریت مالی

جزئیات

آمریت تکنالوژی معلوماتی

جزئیات

آمریت پشتبانی

جزئیات
معاونت پژوهشی


تشکیلات سازمانی

جزئیات

خدمات پژوهشی

جزئیات

انجمن های علمی

جزئیات

همایش های علمی

جزئیات

نشست های علمی

جزئیات

کار گاه های علمی

جزئیات
معاونت فرهنگی


در مورد معاونت فرهنگی

جزئیات

نشست های فرهنگی

جزئیات

نشست های اجتماعی

جزئیات

تشکیلات سازمانی

جزئیات
معاونت ارتباط و بین الملل


در مورد معاونت ارتباط و بین الملل

جزئیات

تشکیلات سازمانی

جزئیات
آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 92 بازدید دیروز: 147 بازدید کل: 67478