معرفی مرکز کاریابی

معرفی مرکز کاریابی

مرکز کاریابی ضمن نقش واسطه گری و رجعت دهی کارجویان و کار آموزان به نهادها و سازمان های نیازمند نیروی کار، شامل فعالیت های تخصصی، و علمی است که اهداف آن هدایت نیروی کار،  پرورش استعداد ها و مهارت ها و تحلیل و عرضه شناخت دقیق از بازار کار می باشد. به عبارت دیگر، مرکز کاریابی ضمن ایجاد هماهنگی بین بین عرضه کننده و تقاضا کننده نیروی کار، عهده دار خدمات یا فعالیت های تخصصی است که به افراد کمک می کند که در هر سن و در هر موقعیتی از زندگی انتخاب های تحصیلی آموزشی و شغلی مناسب را انجام دهند، مهارت ها و آموزش های لازم حرفه ای را فراگیرد و شغل و حرفه خود را مدیریت کنند. بنابراین، مرکز هدایت شغلی با شناخت عمیق از بازار کار، اطلاعات لازم در باره مهارت های شغلی و همچنان آگاهی لازم در مورد فرصت های کاری، مسئول پرورش، هدایت و توسعه استعداد های شغلی محصلان و مراجعین خویش متناسب با علایق و مهارت ها، چشم اندازهای آنها می باشد.

اهداف مرکز هدایت شغلی و کاریابی

      هدایت و کمک تخصصی به مراجعان در جهت انتخاب رشته تحصیلی مناسب و شغل مناسب؛

    پرورش و توسعه مهارت های شغلی، شغل یابی و کار آفرینی؛

    معرفی و ارجاعی دهی کار آموزان به سازمانها و نهادهای همکار جهت دوره های موقت کار آموزی؛

     معرفی و ارجاعی دهی کارجویان برتر به سازمانها و نهادهای نیازمند جذب و استخدام نیروی کار؛

شرح وظایف و فعالیت های مرکز کاریابی

فعالیت های مرکز کاریابی در حوزه آموزش و مشاوره شغلی:

1)    راه اندازی آزمون و تست های رغبت سنجی شغلی و تحصیلی جهت کمک به تصمیم گیری بهتر در مورد انتخاب شغل مادام العمر.

2)    برگزاری ورکشاب ها و سمینارها جهت تقویت مهارت های شغلی از قبیل مهارت های ادراکی، انسانی و فنی در قالب گروه های کوچک و بزرگ؛

3)    برگزاری ورکشاب ها و سمینارها جهت تقویت مهارت های شغلی یابی از قبیل نحوه جستجوی شغل، تدوین درخواست برای کار، تدوین رزومه، روش مصاحبه و...

4)    برگزاری مصاحبه های تمرینی و آزمایشی در داخل و بیرون از دانشگاه و ارائه بازخورد به فرد کارجو؛

5)    برگزاری مسابقات طرح و ایده کار آفرینی جهت ترویج فرهنگ خلاقیت و کار آفرینی؛

6)    و در نهایت آماده سازی محصل برای دنیای کار؛

فعالیت های مرکز کاریابی درحوزه کاریابی و کار آموزی:

7)    برقراری ارتباط با جامعه از طریق بر قراری ارتباط با نهادهای کاریابی، کار آفرینی، تولیدی، فرهنگی و ... جهت معرفی و رجعت دهی کارجویان و کار آموزان؛

8)    برگزاری ورکشاب ها و سمینارهای مهارت کاریابی  و کار آفرینی با حضور اساتید دانشگاه، کارآفرینان و صنعتگران برتر جهت ارائه راهکارهای ورود به بازار کار به دانشجویان و دانش آموختگان؛

9)    امضاء توافقنامه های آموزشی و کاریابی باد نهاد ها و سازمان های نیاز مند نیروی کار؛

10) معرفی منابع، فرصت ها و سایت های مراکز کاریابی؛

11) تنظیم و هماهنگی خدمات آموزشی برای کارمندان نهادها و سازمان های همکار.

فعالیت های مرکز کاریابی در حوزه تحقیقات و مطالعات:

12) مطالعه و تحقیق در جهت شناخت بازار کار و شناسای چالش ها و فرصت های شغلی؛

13) مطالعه، تحقیق و تولید مواد آموزشی و همچنان تهیه ای گزارش های تخصصی از بازار کار

14) تهیه و تنظیم سمینارها، پرسش نامه ها و مواد لازم آموزشی؛

15)  تهیه و بروز رسانی تست های شخصیت شناسی و رغبت سنجی شغلی؛

 فعالیت های بخش اداری:

16) پلان گزاری، گزارش دهی، شرکت در جلسات و انجام فعالیت های معمول اداری؛

17) ثبت نام و جمع آوری CV  کار جویان و کار آموزان جهت معرفی و ارجاع دهی به بازار کار.

18) تنظیم قرار ملاقات های برنامه ریزی شده برای اجرای تست های رغبت سنجی شغلی و رهنمای و کمک به افراد در تعیین اهداف، شناسایی استراتژی های رسیدن به آن؛

19) راه اندازی شبکه ارتباطی با محصلان، نهاد ها و سازمان های همکار و سایر جوانب ذی دخل؛

20) مستند سازی فعالیت های مرکز هدایت شغلی و کاریابی؛

فلسفه وجودی و اهمیت مرکز کاریابی

موضوع اساسی و اصلی که اهمیت مرکز کاریابی را در دانشگاه ها، خصوصا در دانشگاه های افغانستان برجسته می سازد عدم توازن در تامین نیروی انسانی، تناسب آموخته ها با نیازهای کشور و عدم اشتغال مناسب دانش آموختگان کشور است.  هرچند، عدم اشتغال مناسب دانش آموختگان بیشتر معلول عدم تنوع در رشته های تحصیلی است اما در عین حال معلول انتخاب های نادرست رشته تحصیلی و شغلی دانشجویان نیز می باشد. بدلیل ضعف آموزش پایه و عدم مراکز هدایت شغلی فعال، اکثر آموزان و دانشجویان متوجه نیست که برخی انتخاب ها، از جمله انتخاب رشته تحصیلی و شغلی، نه تنها مسیر زندگی انسان را تغییر می دهد بلکه سرنوشت انسان را نیز رقم می زند.

موضوع دوم که اهمیت مرکز هدایت شغلی و کاریابی را برجسته می سازد عدم آشنای محصلان و کارجویان با مهارت های شغلی و مهارت های اشتغال یابی از قبیل رزومه نویسی، مهارت های مصاحبه و مهارت های سازمانی و مدیریتی می باشد. در این میان، وظیفه اساسی مراکز هدایت شغلی و کاریابی، ضمن انجام فعالیت های مربوط به هدایت شغلی و کمک تخصصی در زمینه های انتخاب رشته تحصیلی و شغلی مناسب با استعداد ها و علایق دانشجو و بازار کار،  پرورش مهارت های شغلی و کاریابی کارجویان، کارآموزان و محصلان نیز می باشد.

موضوع سوم که اهمیت مرکز هدایت شغلی و کاریابی را برجسته می سازد وضع بحرانی اقتصادی و بی کاری و همچنان سیاست های دین ستیزانه نهادها و سازمان های بین المللی  در قبال دین گرایان در افغانستان است. شیعیان، اقلیت های قومی و فعالان فرهنگی که گرایش های دینی دارد در وضعیت وخیم تری قرار دارد. جوانان و فعالان فرهنگی متدین، از یک سو قربانی تعصب های قومی و از سوی دیگر، قربانی استراتژی ها و سیاست های تحریم غیر رسمی نهادها و سازمان های بین المللی است. استراتژی و سیاست غیر اعلانی نهادها و سازمان های بین المللی این است که دین گرایان و فعالان فرهنگی را مورد تحریم شغلی و فشار اقتصادی قرار دهد؛ اما در عین زمان، دین ستیزان و گروه سیکیولار را مورد تشویق و ترغیب قرار دهند. تجربه 20 سال گذشته نشان می دهد که هیچ گاهی دین گرایان و متعهدان به ارزش های اسلامی در نمایندگی نهادها و سازمان های بین المللی افغانستان جذب و استخدام نگردیده است. از این رو، فارغان، فعالان و اندیشمندان زیادی در عرصه فرهنگی وجود دارد که قلبن گرایش دینی دارد اما بدلیل وابستگیهای شدید اقتصادی و شغلی نمی توانند حرف حق را به زبان آورد . بدین جهت، تعداد زیاد از جوانان متدین و متعهد به جای دفاع از ارزش های دینی و فرهنگی، گوشه سکوت و انزوا را ترجیح می دهند.  بنابراین، ترویج فرهنگ کاریابی، کار آفرینی و هدایت شغلی را بعنوان  حمایت از فعالان فرهنگی متدین و متعهد را و همچنان به عنوان مکمل استراتژی های فرهنگی که در سند راهبردی المصطفی ذکر گردیده است باید مورد توجه قرار داده شود. راهبرد های فرهنگی ما زمانی کامل و از کار آیی لازم برخوردار خواهد بود که با توجه به سیاست گذاری ها و استراتژی های رقیب تدوین شده با شد. 

معرفی تست های استعداد یابی و رغبت سنجی

تست استعداد یابی و رغبت سنجی شغلی : ابزار استانداردی است که برای کشف استعداد، شخصیت شناسی، رفتار، شناخت، مهارت‌ها، صداقت، دانش شغلی و انواع صفات دیگر استفاده می‌شود. امروزه مراکز هدایت شغلی یا خدمات شغلی دانشگاه ها به شمول دانشگاه های ایران مثلا دانشگاه طباطبایی، خوارزمی و غیره... و حتی برخی دانشگاه های افغانستان مانند دانشگاه خاتم النبیین، کاتب و غیره... بطور گسترده جهت کمک به تصمیم گیری بهتر به دانشجویان در مورد انتخاب شغل، استفاده می کنند. همچنین تست استعداد یابی و شخصیت شناسی در بسیاری از موقعیت های دیگر مثل استخدام افراد، ازدواج،  انتخاب رشته متوسطه، انتخاب رشته کنکور و استعداد یابی و رفتار شناسی فردی استفاده می شود.

اهمیت تست های استعداد یابی و رغبت سنجی شغلی:

مطابق برخی آمارها بیش از 70% از شاغلان حتی در کشورهای توسعه یافته از شغل شان رضایت کافی ندارد.  عدم رضایت شغلی نه تنها موجب کارایی شغلی بلکه موجب عدم لذت زندگی، از کار و حرفه شده و منجر به بیماری های روانی می شود. از نظر کار شناسان، دلیل اصلی و ریشه این نارضایتی ها به انتخاب های نادرستی رشته تحصیلی و یا شغلی برمی گردد. بنابر این، استفاده از تست های استعداد یابی و رغبت سنجی نقش مهمی در هدایت استعدادها و پیش گیری از ناهنجاریهای و مشکلات روانی ناشی از عدم هماهنگی بین علایق، استعدادها و شغل ایفا می کند.

انواع تست استعداد یابی و رغبت سنجی شغلی

تست های مختلفی تحت عنوان “تست کشف استعداد یا تست استعداد یابی” در دانشگاه ها و مراکز آموزشی مورد استفاده است. در اینجا چند تست های معتبر استعداد یابی را معرفی می کنیم:

  • تست های شخصیت شناسی مثل تست MBTI و تست ننو
  • تست های هوش گاردنر
  • تست های رغبت سنجی شغلی استرانگ
  • تست رغبت سنجی شغلی جان هالند
  • تست رغبت سنجی تحصیلی و شغلی استرانگ

تست  MBTI

یکی از مشهورترین و کارآمد ترین تست های که در دنیا برای کشف شخصیت و استعداد یابی مورد استفاده قرار می گیرد MBTI است (Myers-Briggs Type Indicator). این تست در انتخاب شغل بسیار کارآمد است، مراجعین می توانید با کمک این آزمون به خودشناسی رسیده و از این طریق مهم ترین تصمیم های زندگی خود را بگیرید و با کمترین احتمال شکست به سمت موفقیت حرکت کنید. نتیجه این تست کمک می کند که مراجعین استعداد های منحصر به فرد خود را شناخته و انگیزه‌ها، نقاط قوت، حوزه‌های بالقوه  خود را برای رشد و درک و شناختتان از خودتان را افزایش می‌دهد. با انجام این تست انسان در یکی از 16 تیپ شخصیتی این تست قرار می گیرید و به طور کامل، ویژگی های شغلی و شغل های مناسب شخصیت انسان  را شرح می دهد. در این تست مسیر شغلی و مناسب ترین محیط های کاری برای انسان مشخص می شود.

تست شخصیت نئو برای استعداد یابی شغلی

یکی دیگر از مشهورترین تست های که در دنیا برای سنجش روانی مورد استفاده قرار می گیرد تست آنلاین نئو است. این تست کاربردهای مختلفی در زمینه ازدواج، استخدام و تشخیص اختلالات روانشناسی دارد. فرم استاندارد مدل شخصیت شناسی نئو پنج عامل اصلی شخصیت بزرگسالان را بررسی می‌کند و علاوه بر ۵ صفت اصلی در هرکدام، شش خصوصیت را نیز برمی‌شمرد. در واقع تست نئو یک تست خودشناسی بسیار دقیق و کامل است. یکی از چیزهایی که این تست می سنجد، ویژگی های شغلی است. این آزمون به عنوان یکی از پرکاربردترین آزمون های استخدام در سال های اخیر مورد توجه شرکت ها و سازمان های بزرگ و کوچک قرار گرفته است. در این تست ویژگی های هوش هیجانی، کار تیمی، خلاقیت، ویژگی های مدیریتی، مهارت های ارتباطی و سایر موارد مربوط به زمینه شغلی و تحصیلی است.

تست هوش و استعداد یابی گاردنر

تست هوش گاردنر یا همان تست هوش چندگانه ، یک آزمون بسیار جالب برای سنجش استعداد و توانایی های در هشت زمینه مختلف است. طبق آزمون هوش چندگانه گاردنر ، همه انسان‌ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند؛ در واقع یک فرد باهوش، نباید فقط ضریب هوشی (IQ) بالایی داشته باشد؛ در این تست برای سنجش توانمندی‌ها و استعدادهای یک انسان، ضریب هوشی را در 8 بخش هوش دیداری فضایی، هوش کلامی زبانی، هوش منطقی ریاضی، هوش جنبشی حرکتی، هوش موسیقیایی، هوش بین فردی، هوش درون فردی و هوش طبیعت گرا اندازه می‌گیرند.

تست رغبت سنج استرانگ

در بسیاری از کشورهای دنیا برای کمک به انتخاب درست رشته تحصیلی و شغل دانشجویان و دانش آموزان از پرسشنامه استرانگ که پرکاربردترین و پراستفاده ترین پرسشنامه رغبت سنج است، استفاده می شود. به این منظور لازم است شخص بتواند علایق، رغبت ها، توانایی ها و خصوصیات شخصی خود را بشناسد. در هدایت تحصیلی و مشاوره شغلی و مشاوره انتخاب شغل به دانش آموزان کمک می شود تا با شناخت و آگاهی از تمایلات و رغبت های خویش و شناخت کامل رشته تحصیلی و مشاغل گوناگون هدف خود را مناسب و درست انتخاب نمایند.

تست رغبت سنجی شغلی جان هالند

تست رغبت سنجی شغلی جان هالند یکی از سابقه ترین تیست رغبت سنجی شغلی است که برای مدت طولانی در دانشگاه از جمله در دانشگاه های ایران مورد استفاده است. در مدل تست رغبت سنجی جان هلند 6 تیپ اصلی شغلی وجود دارد که با استفاده از آزمون هلند، میزان علاقه و تمایل افراد به هریک از این تیپ های شغلی با استفاده از سوالات مشخصی مورد سنجش قرار می گیرد.

تست رغبت سنج تحصیلی و شغلی استرانگ

این تست به منظور مشاوره تحصیلی و شغلی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش های زیادی کاربردپذیری تست استرانگ را برای انتخاب بهتر رشته و شغل مناسب در بلند مدت نشان داده است.  از تست استرانگ می توان برای تصمیم در مورد انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل،  مشاوره تحصیلی به دانش آموزان، مشاوره شغلی به کارکنان استفاده نمود. گفته می شود که تست استرانگ از حدود 80 سال پشتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی برخور دار است .

چالش ها و مشکلات تست ها:

مشکلات این تست ها این است که پیچیده، طولانی و تجزیه تحلیل داده های زیاد و وقت گیر است. بنابر این، مرکز کاریابی علاقه مند است که از آپلیکشن های استفاده شده به زمان فارسی در دانشگاه های ایران آورده و در کمپیوتر مرکز هدایت شغلی و کاریابی نصب کند تا تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه آزمایش به گونه خودکار و فوری معلوم گردد.


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 16 بازدید دیروز: 106 بازدید کل: 72697