بیست و هفتمین جشنواره قرآنی و حدیثی المصطفی (ص) در دوبخش


قابل توجه قرآن آموزان مراکز قرآنی و دانشجویان دانشگاه‌های  افغانستان

جامعة المصطفی(ص) العالمیة  – افغانستان برگزار می‌کند: بیست و هفتمین جشنواره قرآنی و حدیثی المصطفی(ص) در دو بخش:

شفاهی (رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ ۳۰، ۱۵، ۱۰، ۵، ۳جزء) 

کتبی (تفسیر سوره‌های قدر تا ناس بر اساس تفسیر نمونه)

ویژه طلاب و دانشجویان (خواهر و برادر) دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و قرآن آموزان مراکز قرآنی افغانستان

مهلت ثبت نام و برگزاری مرحله مقدماتی و ارسال نتایج بهالمصطفی(ص): یکشنبه۱۴۰۰/۸/

آدرس :‌ چهار راهی شهید دهبوری کابل-افغانستان، دانشگاه بین المللی المصطفی – افغانستان

شماره تماس:‌ ۰۷۴۴۵۹۴۲۴۴

ایمیل آدرس: ced@miu.edu.af

18-08-1400

2021-11-09

تفسیر سوره های قدر تا ناس بر اساس تفسیر نمونه جهت استفاده داوطلبان شرکت در بخش کتبی بیست و هفتمین جشنواره قرآنی و حدیثی المصطفی

دانلود تفسیر سوره های قدر تا ناس بر اساس تفسیر نمونه جهت استفاده داوطلبان شرکت در بخش کتبی بیست و هفتمین جشنواره قرآنی و حدیثی المصطفی

تازه های نشر