همایش بین المللی «سبک همزیستی مسالمت‌آمیز و فرصت‌های علمی فرهنگی در جوامع اسلامی»


مهم‌ترین مسئله‌ای که امروز جوامع اسلامی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، واگرایی، تفرقه و اختلاف است. با وجود سفارش‌های مؤکد اسلام درباره صلح و زندگی مسالمت‌آمیز و با وجود آشکار بودن ضرورت عقلی همگرایی برای پیشرفت و ترقی، با کمال تأسف آتش تشتت و تفرقه همچنان در دنیای اسلام شعله‌ور است و امت اسلامی خسارت‌های جبران‌ناپذیری را از این ناحیه متحمل می‌شود. بنابراین، پیدا کردن راه‌های برون رفت از وضعیت اسفناک موجود، موضوع حیاتی برای جهان اسلام به شمار می‌آید و ضرورت دارد که ملل اسلامی تمام ظرفیت‌ها و امکاناتشان را برای رهایی از وضعیت دشوار کنونی به کار گیرند. برگزاری همایش «همزیستی مسالمت‌آمیز و فرصت‌های علمی فرهنگی در جوامع اسلامی» دقیقاً در همین راستا هدف‌گذاری شده است و آرمان اساسی آن این است که ظرفیت‌ها و امکانات علمی فرهنگی موجود در جهان اسلام را در راستای گفتمان‌سازی و شالوده‌ریزی سبک زندگی مبتنی بر اخوت و همپذیری، هم در سطح جهان اسلام و هم در درون جامعه اسلامی افغانستان، شناسایی نماید.

محورهای همایش:

الف) مباحث کلی و نظری

 1. چیستی سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 2. مبانی دینی سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 3. اصول دینی سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 4. شاخص‌های فرهنگی سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 5. شاخص‌های اجتماعی سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 6. شاخص‌های اقتصادی سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 7. شاخص‌های سیاسی سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 8. تطورات تاریخی سبک همزیستی مسالمت‌آمیز

ب: ظرفیت‌های فرهنگی، سبک همزیستی مسالمت‌آمیز

 1. ظرفیت‌های اعتقادی و ارزشی
 1. 1. توحیدباوری و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 2. 2. معادباوری و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 3. 3. سیره نبوی و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 4. 4. قرآن‌محوری و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 5. 4. اهل بیت‌دوستی و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 6. 5. نوع‌دوستی و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 7. 6. اخوت اسلامی و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 8. 7. عدالت‌باوری و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 9. 8. اعتدال‌گرایی و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 10. 9. قانون‌گرای و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 1. ظرفیت‌های آئینی-آدابی
 1. 1. اعیاد اسلامی و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 2. 2. حج و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 3. 3. محرم و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 4. 4. اربعین و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 5. 5. جشن‌ها و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 6. 6. سوگواری‌ها و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 7. 7. رسومات اجتماعی و سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 8. 8. شعائر اسلامی و سبک همزیستی مسالمت­آمیز
 1. ظرفیت‌های رسانه‌ای و هنری
 1. 1. نقش تلویزیون در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 2. 2. نقش رادیو در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 3. 3. نقش شبکه‌های اجتماعی در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 4. 4. نقش مطبوعات در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 5. 5. نقش هنرهای نمایشی در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 6. 6. نقش معماری اسلامی در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 7. 7. نقش شعر و داستان در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز

ج). ظرفیت­های علمی سبک همزیستی مسالمت‌آمیز

 1. ظرفیت‌های دانشی
 1. 1. کارکرد دانش فقه در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 2. 2. کارکرد دانش تفسیر در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 3. 3. کارکرد دانش فلسفه در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 4. 4. کارکرد دانش کلام در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 5. 5. کارکرد دانش تاریخ در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 6. 6. کارکرد عرفان و تصوف در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز.
 7. 7. کارکرد دانش مدیریت در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 8. 8. کارکرد دانش حقوق در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 9. 9. کارکرد دانش اقتصاد در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 1. ظرفیت‌های نهادی
 1. 1. کارکرد حوزه‌های علمیه در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 2. 2. کارکرد دانشگاه‌های اسلامی در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 3. 3. کارکرد پژوهشگاه‌های جهان اسلام در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 4. 4. کارکرد اندیشکده‌های اسلامی در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 5. 5. کارکرد جامعه المصطفی(ص) العالمیه در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز
 6. 6. کارکرد دانشگاه الازهر در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز

 

 

2021-10-31

تازه های نشر