کمیته امتحانات

کمیته امتحانات:

کمیته امتحانات یکی از کمیته های اصلی دانشگاه است که تحت ریاست معاونت امور محصلان و با عضویت اعضا دیگر، کلیه امور امتحانات دانشگاه را برنامه ریزی، تطبیق و نظارت می کند.

لایحه وظایف کمیته امتحانات:

1- تطبیق لوایح و طرزالعمل امتحانات 

2- تدویر جلسات کمیته

3- تصمیم گیری در خصوص شروع و ختم امتحانات

4- تصمیم گیری در مورد نظارت در ایام امتحانات

5- تصمیم گیری در خصوص رسیدگی به اعتراض های محصلان

 6- نظارت از برگزاری امتحانات

7-   تهیه و ترتیب تقسیم اوقات نظارت

8- اطمینان از تطبیق نحوه ی سوالات امتحانات مطابق پروگرام تدریس شده

9- تصمیم گیری در خصوص سرمایش و گرمایش و امکانات فزیکی مورد نیاز

10- ارائه گزارش به مراجع مربوطه و شورای علمی دانشگاه

11- تصمیم گیری در خصوص کیفیت سوالات امتحانی

12- اجرای اوامر محوله از طرف مراجع ذیصلاح


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 50 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84597