پیام معاونت امور محصلان

پیام معاونت امور محصلان

معاونت امور محصلان جزئی از ساختار اداری دانشگاه است که بیشترین ارتباط را با محصلان دارد؛ محصلان از ثبت نام جهت ورود به دانشگاه تا فراغت، با این بخش همواره در ارتباط بوده و طبعا نحوه ی نگرش، فعالیت و تعامل، در انقطاع یا استمرار ارتباطات میان محصلان و دانشگاه بی تأثیر نیست.

«علم و ارزش محوری» توأمان از مبانی اساسی فعالیت جامعه المصطفی(ص) العالمیه است و دانشگاه بین المللی المصطفی- افغانستان به مثابه یکی از توابع آن، نیز از این اصل پیروی کرده و تا کنون تلاش نموده است کلیه سیاستگذاری ها، برنامه ها و شیوه های اجرایی اش را بر آن متکی نماید. دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان، همان طور که ارتباطات و همکاری هایش را با مراکز و نهادهای دیگر علمی- فرهنگی در افغانستان، بویژه وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان هرچه بیشتر و بهتر گسترش می دهد، آنها نیز متقابلا این دانشگاه را به عنوان مرکز مهم علمی و فرهنگی می دانند که در نظام آموزشی و فرهنگی کشور از جایگاه ویژه و معتبر برخورداراست.

« توسعه و کارآمدی» از دیگر اصول فعالیت  دانشگاه المصطفی است؛ این دانشگاه از بدو تأسیس در افغانستان، همواره نیازمندی های کشور را در نظر داشته و به هدف توسعه منابع انسانی و اجتماعی در ساحات اداری و فرهنگی، تلاش ورزیده است و جزئی از پیشگامان و معدود مراکزی بوده است که در این عرصه ها، با تکیه بر منابع علمی خود زمینه ها و رشته های مختلف را در مقاطع لیسانس و ماستری، برگزار کرده  و تا کنون بیش از یک هزار دانش آموخته ی ماستر را به جامعه اسلامی افغانستان تقدیم نموده است. از این رهگذر دانشگاه المصطفی(ص) توانسته است خلاء بزرگ آموزش و تربیت ارزش محور را در راستای رسالت خود پر نموده و به منزلت دانشگاه ویژه در نگاه جامعه، تثبیت گردد.

«همگرایی اسلامی» از مقاصد مهم فعالیت علمی و فرهنگی المصطفی است؛ راهبرد و مأموریت دانشگاه المصطفی(ص) نه تنها پاسخگویی مناسب، کارآمد و به روز بازار کار جامعه از طریق آموزش است، بلکه در یک حلقه وسیع در پی همگرایی اسلامی و بازیابی تمدن اسلامی از مسیر دانایی و معرفت نیز می باشد. خوشبختانه دانشگاه نسبت به این مأمول مبارک موفق بوده و محصلان و فارغان گرامی با اظهار رضایت و خرسندی از وجود فضای تعامل و اخوت اسلامی در دانشگاه، هرچه بیشتر و بهتر روند معرفت و همگرایی را در راستای ساخت ملت و امت واحد، مشق و تجربه می کنند.

دانشگاه المصطفی(ص) «محصل محوری» را جزئی از اصول آموزشی و تربیتی خود می داند، ولی آن را  به معنی همکاری های مضرَ و نگاه تجارتی تقلیل نمی دهد، بلکه به مفهوم تجمیع، توسعه و بکار گیری کلیه منابع، سیاستگذاری ها، برنامه ها  و شیوه ها در جهت رشد محصلان، تأمین منافع و اهداف معقول آنها می داند.

از اینرو معاونت امور محصلان انتظار دارد:

  • محصلان عزیز با غنیمت شمردن فرصت و عمر گران قیمت خویش، هدفمندانه و با جدیت، دوره تحصیلی را به پیش برده و از ساختار، شیوه دوره و مقررات آن، آشنایی کامل حاصل نموده و در رعایت آن بکوشند.
  • محصلان عزیز با ارتباط نزدیک، معاونت امور محصلان را در شناسایی فرصت ها و کاستی ها در بخش های مختلف مربوط به دانشگاه و امور محصلان، کمک نمایند.

دانشگاه تاکنون اقدامات ملموسی در راستای بهبود و توسعه کمی و کیفی خود، تسهیلات مالی بی نظیر برای داوطلبان و  همکاری حد اکثری  با محصلان در دشواری ها و  وضعیت های خاص، کرده است،  اما باز هم در نظر دارد فعالیت ها و اقدامات بیشتری را برای انکشاف و اعتبار دانشگاه انجام دهد.  امید است با تشریک مساعی و سهم گیری فعال محصلان و فارغان در زمینه های مختلف، روند مشارکت و همکاری در شگوفایی و بالندگی دانشگاه و جامعه، وسعت و سرعت بیشتر یابد.

با آرزوی موفقیت

دکتر مصطفی احسانی

معاون امور محصلان دانشگاه بین المللی المصطفی(ص)- افغانستان


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 59 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84606