بورد ماستری

ایجاد بورد ماستری

به منظور بررسی و نظارت از فعالیت، کیفیت و تطبیق برنامه های فوق لیسانس در پوهنتون؛ 


برنامه های فوق لیسانس به ترتیب ذیل تشکیل می گردد.

1-       معاون علمی پوهنتون، به حیث رئیس

2-       یک تن استاد واجد شرایط تدریس در برنامه های فوق لیسانس از پوهنحی ها که دارای برنامه های فوق لیسانس هستند به معرفی کمیته برنامه های فوق لیسانس پوهنجی مربوط به حیث اعضاء

3-       آمر مرکز انسجام برنامه های ماستری

وظایف و صلاحیت های بورد ماستری

1-       نظارت از تطبیق قوانین، مقررات و معیار های علمی

2-       رسیدگی به نیاز مندی ها و مشکلات برنامه های فوق لیسانس

3-       تامین هماهنگی میان برنامه‌های مختلف تحصیلات عالی

4-       ارائه گزارش در اخیر هر سمستر به مافوق

5-       بررسی و پیشنهادات کمیته برنامه های فوق لیسانس و اتخاذ تصمیمات لازم

6-       بررسی برنامه های انکشافی سالانه و دراز مدت برنامه های فوق لیسانس و اتخاذ تصمیمات لازم

7-       بررسی و نظارت از فعالیت، کیفیت و تطبیق برنامه های فوق لیسانس و ارایه گزارش آن به کمیسیون و شورای علمی

8-       بررسی نصاب تحصیلی برنامه های فوق لیسانس

استاد راهنما و تهیه تیزس

1-       انتخاب موضوع و تهیه تیزس محصل تحت نظر استاد راهنما با تایید کمیته مربوطه صورت میگیرد.

2-       استاد راهنما در برنامه ماستری با درجه دوکتورا (پوهنمل) یا ماستری با رتبه حداقل دانشیار (پوهنوال) تعیین می گردد.

3-       استاد راهنما در هر دوره می تواند حداکثر 5 محصل را راهنمایی کند.

4-       پوهنتون‌های دارای برنامه ماستری موظف است هیئت ژوری (داوری) را از میان استادان شامل برنامه با درجه تحصیلی دوکتورا انتخاب نماید.

نگارش تیزس

1-       تهیه، تحریر، ارائه و دفاع تیزس شرط اساسی فراغت از مقطع ماستری می باشد که از ختم میعاد


برنامه های فوق لیسانس حد اکثر به مدت 9 ماه توسط دانشجو صورت گیرد.

 

2-       در برنامه های فوق لیسانس تحریر تیزس جزء برنامه های تحصیلی و تحقیقی می باشد، و مطابق باشرایط و طرزالعمل شیوه نامه که در اختیار دانشجویان قرار داده می شود تدوین گردد.

تخلفات

1- هرگاه محصل حین تدوین تیزس اقدام به تخلف علمی(سرقت علمی، جعل، تقلب، کاپی برداری و غیره نماید از ادامه تحصیل محروم و صرفا ترنسکریپت نمرات مضامین تکمیل شده برایش اعطاء میگردد.

2- هرگاه تخلف علمی محصل بعد از اتمام تیزس از طرف پوهنتون مربوطه احراز گردد سند تحصیلی صادر شده فاقد اعتبار میباشد.

تحصیل همزمان

تحصیل همزمان در دو برنامه فوق لیسانس در پوهنتون ها؛ اعم از دولتی و خصوصی مجاز نمی باشد.

مطالب فوق چکیده ای از مقرره وزارت تحصیلات عالی مصوب سال1397 می باشد.

 


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 52 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84599