نویسنده: غلام سرور اخلاقی

 

 

�������� ����

نویسنده: سید عبدالله حسینی

 

 

�������� ����

نویسنده: خادم حسین فاضلی

ناشر: دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان

�������� ����

نویسنده: دکتر سید عبدالله حسینی

�������� ����

کتاب «اندیشه سیاسی امام ابوحنیفه» از سوی مرکز پژوهشی المصطفی (ص) در کابل منتشر شد

مرکز پژوهشی المصطفی (ص) در افغانستان در ادامۀ فعالیت‌های تحقیقی خود، این بار کتاب «اندیشه سیاسی امام ابوحنیفه (ره)» را که توسط پژوهشگر محترم دکتر محمد عارف فصیحی دولتشاهی تدوین شده است، در زمستان 1401 نشر کرد.

این پژوهش تلاشی است که در چارچوب نظریه اسپریگنز و با اتکا بر مبانی فکری ابوحنیفه، اندیشۀ سیاسی وی، شامل دولت و مسائل آن، روابط جامعه و دولت، مکانیزم مشروعیت دولت، حقوق متقابل فرد و دولت، مناسبات مردم و فقها با حکومت جور و نظریۀ حکومت مطلوب را در اندیشه ابوحنیفه تبیین کرده است.

مؤلف برای رسیدن به تبیین فوق، رابطۀ امام ابوحنیفه را با جریان‌های فکری و افراد اثرگذار عصرش، ازجمله اهل‌بیت پیامبر (ص) و به‌خصوص امام صادق (ع) بررسی کرده است.

متقاضیان عزیز می‌توانند این کتاب را از فروشگاه کتاب دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) -افغانستان، واقع در کابل، دهبوری، چهارراهی شهید، تهیه کنند.

�������� ����

انتشار کتاب «اصول اخلاق حرفه‌ای قضاوت اسلامی؛ بر اساس فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق افغانستان» از سوی مرکز پژوهشی المصطفی (ص) در کابل

کتاب «اصول اخلاق حرفه‌ای قضاوت اسلامی؛ بر اساس فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق افغانستان» نوشته آقای محمد عیسی عالمی بصیر، از سوی مرکز پژوهشی المصطفی (ص)- افغانستان در زمستان 1401 منتشر شد.

نویسنده محترم در این کتاب مباحث اخلاق حرفه‌ای قضاوت اسلامی را موردبحث و بررسی قرار داده است. این کتاب در چهار فصل تدوین شده است: فصل اول مفاهیم و کلیات؛ فصل دوم حرفه انگاری قضاوت اسلامی (حرفه‌ای گری و کاربست‌های فقهی و حقوقی آن)؛ فصل سوم اصول اخلاق حرفه‌ای و فصل چهارم تطبیق فقهی و حقوقی شاخصه‌های اخلاق حرفه‌ای قضاوت.

متقاضیان می‌توانند این کتاب را از فروشگاه کتاب دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) -افغانستان، واقع در کابل، دهبوری، چهارراهی شهید، تهیه کنند.

�������� ����

انتشار شمارۀ چهارم دو فصلنامۀ «یافته‌های فقهی معارفی» از سوی مرکز پژوهشی المصطفی (ص) در کابل

شماره چهارم دو فصلنامۀ یافته‌های فقهی معارفی که از نشریات نمایندگی جامعة المصطفی (ص) العالمیة در افغانستان است از سوی مرکز پژوهشی المصطفی (ص) در خزان و زمستان 1401 منتشر شد.

این شماره، مقالات زیر را در خود جای داده است:

1. مسئولیت کیفری کودک در ارتکاب جرم سرقت از منظر فقه اسلامی؛

2. بررسی نسبت بغی با جرم سیاسی از منظر فقه و حقوق؛

3. نقش حوزه‌های علمیه در سبک همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان مذاهب اسلامی؛

4. تساهل و مدارا در اندیشه و رفتار امیرعلی شیر نوایی؛

5. بررسی تلمیحات در شش قصیدۀ علویِ فیّاض لاهیجی در منقبت امیرالمؤمنین علی (ع)؛

6. رابطهٔ حوادث اجتماعی و طبیعی با «افعال بشری»، «سنن قرآنی» و «حکمت‌های الهی».

متقاضیان عزیز می‌توانند این کتاب را از فروشگاه کتاب دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) -افغانستان، واقع در کابل، دهبوری، چهارراهی شهید، تهیه کنند.

نیز خوانندگان می‌توانند فایل الکترونیکی آن را از آدرس اینترنتی ذیل به دست آورند: سامانه مدیریت نشریات علمی جامعة المصطفی (miu.edu.af)

�������� ����

شماره چهارم دو فصلنامۀ یافته‌های مدیریت دولتی که از نشریات نمایندگی جامعة المصطفی (ص) العالمیة در افغانستان است از سوی مرکز پژوهشی المصطفی در خزان و زمستان 1401 منتشر شد.

این شماره، مقالات زیر را در خود جای داده است:

1. تعارض در محل کار و چابکی کارکنان وزارت تحصیلات عالی؛

2. ارزیابی خط‌مشی استخدام عضو هیئت‌علمی تحصیلات عالی افغانستان؛

3. تأثیر انتخاب نوع استراتژی بر مزیت رقابتی سازمان؛

4. بررسی رابطه بین سیستم پاداش و خلاقیت کارکنان؛

5. بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین بر انگیزش کارکنان.

 متقاضیان عزیز می‌توانند این کتاب را از فروشگاه کتاب دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) -افغانستان، واقع در کابل، دهبوری، چهارراهی شهید، تهیه کنند.

نیز خوانندگان می‌توانند فایل الکترونیکی آن را از آدرس اینترنتی ذیل به دست آورند: سامانه مدیریت نشریات علمی جامعة المصطفی (miu.edu.af)

�������� ����

انتشار شمارۀ چهارم دوفصلنامۀ «یافته‌های فقهی اصولی» از سوی مرکز پژوهشی المصطفی (ص) در کابل

شماره چهارم دوفصلنامۀ یافته‌های فقهی اصولی که از نشریات نمایندگی جامعة المصطفی (ص) العالمیة در افغانستان است از سوی مرکز پژوهشی المصطفی (ص) در خزان و زمستان 1401 منتشر شد.

این شماره، مقالات زیر را در خود جای داده است:

1. آموزش دانش ساخت سلاح هسته‌ای از منظر فقه اسلامی؛

2. بررسی قاعده ارش از منظر فقه امامیه؛

3. مراحل و ادوار شکل‌گیری علم اصول فقه در سپهر علوم اسلامی؛

4. مبنای مسئولیت مدنی در فقه (1).

متقاضیان عزیز می‌توانند این کتاب را از فروشگاه کتاب دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) -افغانستان، واقع در کابل، دهبوری، چهارراهی شهید، تهیه کنند.

نیز خوانندگان می‌توانند فایل الکترونیکی آن را از آدرس اینترنتی ذیل به دست آورند: سامانه مدیریت نشریات علمی جامعة المصطفی (miu.edu.af)

�������� ����

انتشار شمارۀ چهارم دوفصلنامۀ «یافته‌های علوم تربیتی» از سوی مرکز پژوهشی المصطفی (ص) در کابل شماره چهارم دوفصلنامۀ یافته‌های علوم تربیتی که از نشریات نمایندگی جامعة المصطفی (ص) العالمیة در افغانستان است از سوی مرکز پژوهشی المصطفی (ص) در خزان و زمستان 1401 منتشر شد.

این شماره، مقالات زیر را در خود جای داده است:

1. نسبت تعلیم و تربیت رسمی با دوستی و صلح از منظر ایوان ایلیچ؛

2. بررسی پیامدهای کمبود دانش حرفه‌ای معلمان در تدریس مضمون ریاضی صنوف ابتدایی؛

3. مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با سیستم اطلاعات مدیریت؛

4. بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با خود کارآمدی دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیت کابل؛

5. تأثیر نقش‌های مدیریتی بر بهبود عملکرد مدیران آموزشی؛

6. نقش معلم در شکل‌گیری شخصیت و تغییر رفتار دانش‌آموزان. متقاضیان عزیز می‌توانند این کتاب را از فروشگاه کتاب دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) -افغانستان، واقع در کابل، دهبوری، چهارراهی شهید، تهیه کنند.

نیز خوانندگان می‌توانند فایل الکترونیکی آن را از آدرس اینترنتی ذیل به دست آورند: سامانه مدیریت نشریات علمی جامعة المصطفی (miu.edu.af)

�������� ����

انتشار شمارۀ چهارم دو فصلنامۀ «یافته‌های اقتصادی» از سوی مرکز پژوهشی المصطفی (ص) در کابل

شماره چهارم دو فصلنامۀ یافته‌های اقتصادی که از نشریات نمایندگی جامعة المصطفی (ص) العالمیة در افغانستان است از سوی مرکز پژوهشی المصطفی (ص) در خزان و زمستان 1401 منتشر شد.

این شماره، مقالات زیر را در خود جای داده است:

1. بررسی شرایط صحت شروط ضمن عقد مضاربه در بانکداری اسلامی؛

2. فرهنگ کار و کارآفرینی و نقش آن در توسعه اقتصادی؛

3. کاستی‌های رویکرد جریان اصلی در علم اقتصاد و ضرورت پرداختن به اقتصاد نهادگرا؛

4. انسان اقتصادی در آینهٔ مکاتب؛

5. بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکداری افغانستان؛

6. کسری بودجه چه می‌کند؟

متقاضیان عزیز می‌توانند این کتاب را از فروشگاه کتاب دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) -افغانستان، واقع در کابل، دهبوری، چهارراهی شهید، تهیه کنند.

نیز خوانندگان می‌توانند فایل الکترونیکی آن را از آدرس اینترنتی ذیل به دست آورند: سامانه مدیریت نشریات علمی جامعة المصطفی (miu.edu.af)

�������� ����

انتشار شمارۀ هفدهم دوفصلنامۀ «مطالعات حقوق اسلامی» از سوی مرکز پژوهشی المصطفی (ص) در کابل

شماره هفدهم دوفصلنامۀ مطالعات حقوق اسلامی که از نشریات نمایندگی جامعة المصطفی (ص) العالمیة در افغانستان است از سوی مرکز پژوهشی المصطفی (ص) در خزان و زمستان 1401 منتشر شد.

این شماره، مقالات زیر را در خود جای داده است:

1. استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای افغانستان؛

2. بررسی جرائم مسافرت و مجازات آن در کود جزای افغانستان؛

3. حمایت کیفری از اطفال در فقه حنفی، امامی و قوانین جزایی افغانستان؛

4. تأثیر سبک زندگی اسلامی بر پیشگیری از جرائم مالی؛

5. روش‌های اصلاح و بازپروری مجرمین.

متقاضیان عزیز می‌توانند این کتاب را از فروشگاه کتاب دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) -افغانستان، واقع در کابل، دهبوری، چهارراهی شهید، تهیه کنند.

نیز خوانندگان می‌توانند فایل الکترونیکی آن را از آدرس اینترنتی ذیل به دست آورند: سامانه مدیریت نشریات علمی جامعة المصطفی (miu.edu.af)

�������� ����

آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 125 بازدید دیروز: 127 بازدید کل: 26239