فعالیت های تضمین کیفیت

تضمین کیفیت دانشگاه بین المللی المصطفی (ص)- کابل برای رسیدن به اهداف مشخص مانند: نهادینه ساختن فرهنگ تضمین کیفیت مطابق رهنمود وزارت محترم تحصیلات عالی، تحقق سیاست­ های کلان مبنی بر توسعه علم و دانش، ایجاد سیستم پاسخگو به نیازهای جامعه و بهبود کیفیت آموزش و پژوهش، دارای فعالیت­ های مهم ذیل می­باشد:

  1. تلاش در امر ارتقای برنامه ­های دانشگاه؛

  2. آماده ­سازی دانشگاه به منظور کسب مراحل اعتباردهی؛

  3. نیاز سنجی و مشاوره به مرکز انکشاف مسلکی جهت برگزاری برنامه ­های آموزشی کاربردی؛

  4. ارائه طرح مشخص جهت بهبود فعالیت ­های آکادمیک و غیر آکادمیک؛

  5. ارزیابی اساتید و کارمندان به هدف بهبود تدریس و برنامه ­های اداری؛

  6. نظارت بر تطبیق پلان استراتژیک دانشگاه؛

  7. تهیه پلان عملیاتی و تطبیقی دانشگاه؛

  8. تنظیم ارزیابی خودی و نظارت سالانه؛

  9. برقراری ارتباط کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی؛

  10. نظارت و انجام برنامه ­های کیفی جهت بهبود برنامه­ ها.


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 142 بازدید دیروز: 127 بازدید کل: 26256