.

اخبار رویداد ها
نشست علمی زنان و توسعه پایدار برگزار شد:
ادامه مطلب
جلسه شورای علمی دانشگاه المصطفی (ص)
ادامه مطلب
مراسم تجلیل از اساتید و محصلان برتر آموزشی (ویژه خواهران)
ادامه مطلب
مراسم تجلیل از اساتید و محصلان برتر آموزشی (ویژه برادران)
ادامه مطلب
دیدار رئیس نمایندگی جامعه المصطفی (ص) – افغانستان از موسسه تحصیلات عالی خصوصی پیام
ادامه مطلب
کارگاه آموزشی تمرکز حواس برگزار شد
ادامه مطلب
نشست علمی بررسی جرم شناختی و علل جرم
ادامه مطلب
نشست علمی پیش‌گیری از بزهکاری کودکان در فضای مجازی
ادامه مطلب