ثبت نام
شرح وظایف آمر تضمین کیفیت
 1. اخذ معیارهای ارزشیابی از اداره تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی و ابلاغ به مجموعه
 2. پاسخ دهی به درخواست ها و مکاتبات ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی در رابطه با موضوع تضمین کیفیت
 3. گفتگو و مشوره با مسئولین ریاست تضمین کیفیت برای ارتقا و بهبود کیفیت در بخش های مختلف (اساتید، آموزش، پژوهش، مالی و...)
 4. تفسیر مواد لایحه تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی و انجام وظایف محوله مندرج درآن
 5. برگزاری سمینار و ورکشاپ برای کارمندان و اساتید دانشگاه در زمینه تضمین کیفیت
 6. بررسی بخش های سخت افزاری دانشگاه همانند کتابخانه، صنف ها و بخش های اداری به منظور بهبود کیفیت و فعالیت در مسیر مشخص
 7. تهیه و تدوین اسناد مورد نیاز دانشگاه(اساسنامه، پلان استراتژیک، پلان عملیاتی، سند مسیر یابی، گزارش ارزیابی خودی و....)
 8. درخواست ارائه برنامه های معاونت ها و زیر مجموعه های شان در ارتباط با معیارهای ابلاغی تضمین کیفیت
 9. بررسی برنامه های ارائه شده از سوی معاونت ها و بخش ها از جهت انطباق با معیارهای تضمین کیفیت در قالب جلسات داخلی با مسئولین و کارشناسان بخش ها و تصویب آنها
 10. هماهنگی با ریاست دانشگاه جهت معیاری سازی فعالیت ها و ابلاغ اصلاحات به واحدهای مربوطه
 11. نظارت بر حسن اجرای برنامه های ابلاغی
 12. تشویق همکاران و تلاش برای نهادینه ساختن فرهنگ تضمین کیفیت در بخش های مختلف دانشگاه
 13. تهیه مواد اجندای جلسات کمیته تضمین کیفیت دانشگاه
 14. همکاری با دانشکده ها و دیپارتمنت ها در ایجاد کمیته های فرعی
 15. ارائه نتایج ارزشیابی به معاونت علمی و ریاست دانشگاه
 16. ارائه راه کار های بهبود کیفیت فعالیت ها
 17. ارائه گزارش به ریاست دانشگاه و معاونت علمی-تدریسی