Loading...

دیدگاه برنامه فقه قضایی

 

دیدگاه برنامه فقه قضایی

 

 دانشگاه المصطفی-کابل در نظر دارد با استفاده از منابع غنی اسلامی برنامه ماستری فقه قضایی این دانشگاه به عنوان برنامه پیشرو در تربیت قاضی، پژوهشگر موضوعات فقهی، تقویت نظام قضایی، کاربردی کردن آراء فقهی قضایی شناخته شود.

 

 

 

ماموریت برنامه فقه قضایی

 

دانشگاه المصطفی- کابل، با راه اندازی برنامه ماستری در رشته فقه قضایی در صدد آن است که احکام قضایی در نظام اسلامی کشور افغانستان را با نگاه به فقه اسلامی غنا بخشد و محصلان این رشته را در تدریس فقه قضایی و تطبیق احکام شرعی وپژوهش در موضوعات گوناگون فقهی با رویکرد قضایی، توانمند سازد.دانشگاه المصطفی -واحد کابل در تلاش است، از یک سو با نگاه به میراث غنی اسلام و از سوی دیگر با در نظر داشت تغییر و تحولات در نظام های قضایی جهان و منطقه، مضامین علمی-کاربردی جامع و تخصصی به محصلان این رشته ارائه نماید

درباره ما

به سایت رسمی دانشگاه جامعه المصطفی خوش آمدید

شماره تماس: 0782533382

ایمیل: almustafa.kabul@gmail.com

آدرس

کابل: دهبوری، چهارراهی شهید، نرسیده به شفاخانه الخیر

واحد ها

آموزش

پژوهش

بین الملل