ثبت نام

دیپارتمنت فقه و معارف اسلامیمقدمه

رشته فقه و معارف اسلامی، یکی از زیرشاخه¬های علوم اسلامی (شرعیات) است، که محصلان با فراگیری آن با مهم¬ترین مباحث فقهی و معارف اسلامی آشنا می¬شوند. در این رشته با رویکرد تقریبی و توجه به اصلی¬ترین منابع دینی اسلام، مهم¬ترین مباحث فقهی و معارف اسلامی در محیط اکادمیک و در قالب¬های درسی منظم و معیاری ارائه گردیده بخشی از اساسی¬ترین دانش¬های دینی که نیاز همه¬ی رشته¬های تحصیلات عالی افغانستان است عرضه می¬گردد. محصلان این رشته پس از فراغت قادر خواهند بود بر اساس آموزه¬های دینی و منابع اصیل اسلامی به نیازهای فقهی و معارفی جامعه در سطوح عمومی و علمی پاسخگو باشند.

معرفی رشته

رشته فقه و معارف اسلامی یکی از رشته¬های مهمّ علوم اسلامی بوده که بر اساس سرفصل¬ها و مفردات مصوّب وزارت تحصیلات عالی فعالیت می¬کند و فارغان این رشته با مهم¬ترین مباحث فقهی و معارف اسلامی آشنا شده، توان تدریس و تبلیغ مضامین فقهی و معارف اسلامی را از طریق کسب مهارت های لازم فرا می¬گیرند.

محصلان این رشته پس از گذراندن دروس مربوطه و موفقیت در این دوره، دانشنامه لیسانس فقه و معارف اسلامی را اخذ می¬کنند.

اهداف رشته

• تربیت و آموزش آگاهان امور دینی، متخصص در بخش¬های فقه و معارف اسلامی، ارشاد و دعوت .
• تربیت دانشجویان آشنا با فقه و معارف اسلامی
• کسب توانایی تدریس و تحقیق در این رشته
• کسب توانایی پاسخگویی به پرسشهای فقهی و معارف اسلامی
• تربیت دانشجویان مستعد برای ورود به دوره ماستری
• تربیت جوانان آگاه، توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات ثقافت اسلامی
• تربیت کادرهای متخصص و متعهد
• تربیت و ارائه الگوهای معتدل اسلامی و کارشناسان فرهیخته علوم دینی ملتزم به اخلاق دینی که منحیث الگوهای عملی با تبلیغ و نشر معارف اسلامی در جهت وحدت و همدلی جامعه گام¬های اساسی برداشته، مصدر خدمت گردند.

طول دوره و تعداد کریدیت¬های درسی

طول دوره لیسانس فقه و معارف اسلامی حداکثر 4 سال است و در 136 کریدیت درسی، در قالب دروس تخصصی92 کریدیت، دروس پایه 22 کریدیت، دروس عمومی 22 کریدت و2 کریدیت منوگراف در طول 8 سمیستر ارائه می¬گردد. نظام درسی کریدیتی بوده و هر کریدیت درسی نظری 16 ساعت و هر کریدیت درسی عملی 32 ساعت است که در قالب یک نیم سال (یک سمیستر) 16 هفته¬ای ارایه می¬گردد.

جدول دروس

ردیف محورهای دروس تعدادکریدیت
1 دروس تخصصی 92
2 دروس پایه (اساسی) 22
3 دروس عمومی 22
4 مونوگراف 2

تقویت اکادیمیک

1. پروگرام در دانشگاه المصطفی واحد کابل دایر میگردد
2. هر سمستر شانزده هفته را در بر خواهد گرفت.
3. هر ساعت درسی پنجاه دقیقه می باشد.
4. اداره پروگرام با مدیران گروه برنامه های لیسانس مستقر در دانشگاه المصطفی کابل می باشد.

اساتید وکدر علمی

• کدر علمی مجرب و برجسته
• استادان متعهد و متخصص با مدارک دکترا

نتایج متوقعه

• جذب مراکز علمی و آموزشی به عنوان کارشناس و کدر متخصص در عرصه فقهی و معارف اسلامی
• فهم دقیق از مفاهیم و قواعد فقهی و معارف اسلامی
• کسب دانش و مهارت¬های لازم به منظور فرآهم آوری زمینه پاسخگویی به نیازهای فقهی و معارفی مردم، دولت و نهادهای آموزشی .
• مشارکت در تعمیم حاکمیت احکام شرعی و تحقق جامعه اسلامی
• توانایی ارائه و تدوین مقاله¬های علمی و متون آموزشی
• کسب مهارت¬های لازم برای ارائه کنفرانس¬های علمی و آموزشی.
• توانایی تدریس در مراکز آموزشی و تحصیلات عالی

کریکولم سمستروار

سمستر اول
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 ثقافت اسلامی 1 (خدا شناسی) 2
2 ثقافت اسلامی 1 (جهان شناسی) 2
3 صرف 1 2
4 تفسیر مقدماتی 2
5 منطق مقدماتی 2
6 فلسفه مقدماتی 2
7 آشنایی با تاریخ و فرهنگ افغانستان 2
8 تاریخ اسلام 4
9 ادبیات دری 2
10 آشنایی با علوم قرآن 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 20
سمستر دوم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 ثقافت اسلامی 3 (انسان شناسی) 2
2 ثقافت اسلامی 4 (راه و راهنما شناسی) 2
3 صرف 2 2
4 نحو 1 2
5 آشنایی با عرفان اسلامی 2
6 تاریخ عمومی ادیان 1 4
7 منظق 1 2
8 تفسیر تربیتی 1 2
9 تفسیر موضوعی 1 2
10 زبان عمومی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 20
سمستر سوم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 ثقافت اسلامی 5 (نطام اخلاقی اسلام) 2
2 ثقافت اسلامی 6 (نظام سیاسی اجتماعی) 2
3 نحو 2 2
4 منطق 2 2
5 تفسیر تربیتی 2 4
6 تفسیر موضوعی 2 2
7 فلسفه اسلامی 2
8 اصول فقه 4
9 آشنایی با تاریخ و منابع حدیثی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 20
سمستر چهارم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 نحو 3 2
2 آشنایی با دانش فقه 2
3 اصول فقه 2 4
4 فقه 1 4
5 فقه 2 4
6 ثقافت اسلامی 7 (نظام اقتصاد اسلامس) 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 18
سمستر پنجم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 نحو 4 2
2 بلاغت 2
3 اصول فقه 3 4
4 فقه 3 4
5 فقه 4 4
6 روش تبلیغ 2
7 ثقافت اسلامی 8 (تمدن اسلام) 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 20
سمستر ششم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 نحو 5 2
2 تجزیه و ترکیب 2
3 فقه مقارن 4
4 فقه 5 4
5 اصول فقه 4 4
6 آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 18
سمستر هفتم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 نحو 6 2
2 روش تحقیق 2
3 متن خوانی و درک مطلب 2
4 فقه 6 4
5 فقه 7 4
6 منطق 3 2
7 تفسیر تربیتی 3 2
8 تاریخ عمومی ادیان 2 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 20
سمستر هشتم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 مونوگراف 2
جمع کل کریدت های دوره لیسانس 138

برای دانلود فایل نصاب درسی بالای لینک زیر کلیک نمایید.