ثبت نام

دیپارتمنت مدیریت دولتی (ماستری)مقدمه

مدیریت از ابزارهای مهم زندگی بشر و یکی از نیازهای مهمی است که هر اجتماعی به آن نیاز دارد؛ زیرا با مدیریت درست می‌توان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اثر گذاشت. مدیریت دولتی یکی از شاخه های علم مدیریت است که با فراگیری آن می توان در اداره های دولتی کارایی و اثر بخشی آن را افزایش داد. بدون شک، بدون تجهیز کارمندان دولت به دانش روزآمد علم مدیریت، ادارات دولتی از پویایی و موثریت برخوردار نخواهد شد؛ از این رو، دانشگاه المصطفی به تدویر رشته مدیریت دولتی همت گذاشته است و در صدد است که به پرورش نیروهای نخبه و مدیران موفق برای کشور بپردازد که به عوامل مختلف، ازجمله محتوای درسی علمی، متقن و به روز نیاز دارد. رشته مدیریت دولتی از برنامه‌های علمی-کاربردی است که می‌تواند باتربیت کادر علمی متناسب، مدیریت در ادارات دولتی را از لحاظ کیفی متحول سازد.

معرفی رشته مدیریت دولتی

مدیریت دولتی یکی از رشته های پرکاربرد در جهان و کشور ما است. مدیریت دولتی به صورت تخصصی به مسائل، دیدگاه ها و نظریات در مورد اداره امور دولتی می پردازد. این رشته به مباحث سیاست گذاری، استراتژی سازی، بررسی نظام های اداری، بررسی منابع انسانی، و مباحث دیگری اهتمام می ورزد. دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است که به تربیه نیروی انسانی متخصص جهت پیشبرد فعالیت سازمانی تدوین شده است. این رشته بیشترین اهتمام در جهت تربیت نیروی انسانی ایده پرداز، پژوهش گر و مدیر دارد.

اهداف

اهداف آموزشی رشته مدیریت دولتی بیانگر دستاوردهای فراگیری دانش این رشته است. مهمترین اهداف مدیریت دولتی عبارتند از:

 1. ارائه دروس تخصصی در عرصه مدیریت دولتی
 2. تربیت مدیران متخصص برای اداره ادارات دولتی
 3. تربیت پژوهش گران ماهر در عرصه مدیریت دولتی
 4. تهیه و تدوین منابع علمی با توجه به نیازهای ادارات دولتی افغانستان
 5. تهیه ابزارهای آموزشی و پژوهشی به روز برای محصلان رشته مدیریت دولتی
نتایج متوقعه

نتایج متوقع از فارغ‌التحصیل دوره ماستری مدیریت موارد زیر است

 1. گسترش دادن دانش و مهارت مدیریت در بین دانشگاه ها و ادارات دولتی
 2. مدیریت و اداره علمی ادارات دولتی
 3. مشاوره مدیریتی به نهادهای دولتی و خصوصی
 4. تدریس در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات نیمه عالی و انستیتوت‌های آموزشی
 5. تدوین مقالات علمی و شرکت در کنفرانس‌های علمی مرتبط با این رشته
 6. تهیه متون آموزشی مرتبط با این رشته
طول دوره تحصیل

دوره ماستری رشته مدیریت دولتی در زیر مجموعه پوهنحی علوم انسانی حداقل در سه سمستر تحصیلی ۱۶ هفته درسی ارایه می گردد. در این رشته مجموعا 18 مضمون که همه مضامین تخصصی است ارائه می گردد و با احتساب پایان نامه به 40 کریدیت می رسد.

کریدیت¬های درسی

تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 40 گریدیت به شرح زیر است:

ردیف محور های دروس کریدیت
1 تخصصی 36
2 پایان نامه 4
مجموعه دروس 40

کریکولم سمستروار

سمستر اول
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 اخلاق مديريت در اسلام تخصصی 2
2 تحلیل آماری تخصصی 2
3 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها تخصصی 2
4 اصول مدیریت اسلامی تخصصی 2
5 فقه مدیریتی تخصصی 2
6 نظریه های خط مشی گذاری عمومی تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 12
سمستر دوم
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 روش تحقیق در مدیریت تخصصی 2
2 تئوریهای مدیریت پیشرفته تخصصی 2
3 زبان تخصصی تخصصی 2
4 مدیریت استراتژیک پیشرفته تخصصی 2
5 مدیریت منابع انسانی پیشرفته تخصصی 2
6 مدیریت در روایات تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 12
سمستر سوم
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 تحقیق در عملیات پیشرفته تخصصی 2
2 سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته تخصصی 2
3 نظريه هاي مديريت دولتي تخصصی 2
4 مدیریت در آیات تخصصی 2
5 نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته تخصصی 2
6 مدیریت رفتار سازمان پیشرفته تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 12
سمستر چهارم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 تزیس 4
جمع کل کریدت های درسی سمستر 4

برای دانلود فایل نصاب درسی بالای لینک زیر کلیک نمایید.