ثبت نام

دیپارتمنت علوم تربیتی (لیسانس)
مقدمه

تربیت نیروهای متخصص در عرصه های مختلف، از جمله در عرصه تعلیم و تربیت، از اساسی ترین راه های رسیدن به ترقی و پیشرفت است. رشته علوم تربیتی از رشته های مهم علوم انسانی است که با تربیت انسان و منابع انسانی سروکار دارد. این رشته با توجه به محتوای نظری و کاربردی خود، علاوه بر ساماندهی برنامه های درسی و آموزشی کشور، قادر است معلمان و مدیران متخصص را در جهت رشد و انکشاف مراکز علمی کشور تربیت کند. اگر نیروهای انسانی جامعه به خوبی تربیت گردد، سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز بهبود خواهد یافت.
متأسفانه ده ها سال جنگ و خشونت، شیرازه های نهاد های تحصیلی و تعلیمی افغانستان را به شدت آسیب زده است. جبران این خسارتها و کمبودها، نیازمند توسعه علوم تربیتی است و ایجاب می کند که این رشته علمی مورد توجه و اهتمام جدی قرار گیرد. افزایش جمعیت جوان و مشتاقان علم و دانش در کشور از سرمایه های بسیار بزرگ است، لیکن با افزایش محصلان و مشتاقان علم و دانش، نیاز به نهادهای تعلیمی و تربیت نیروهای متخصص در عرصه علوم تربیتی بیشتر احساس می شود.

معرفی رشته علوم تربیتی

علوم تربیتی به عنوان یک رشته علمی بین رشته ای، از مهمترین و موثرترین رشته های علمی و دارای گرایشهای مختلف است که در عرصه های مختلف کاربرد دارد. این رشته، نقش اساسی و تعیین کننده بر تعلیم و تربیت سالم نیروهای انسانی جامعه دارد. زیرا زندگي اجتماعي سالم و موفق، بدون تعلیم و تربیت صحيح امکان پذير نيست. تعلیم و تربیت است که فرد يا گروه را با حقوق و وظايف يا مسؤليت‌هاي اجتماعي آنان و همچنين مهارتهاي زندگي آشنا مي‌سازد. اساساً فرهنگ و تمدن انساني محصول تعلیم و تربیت است و با چگونگي آن ارتباط مستقيم دارد. چنانکه پيشرفت‌هاي علمي، فني، هنري و غيره، مستقيماً با علوم تربیتی و کيفيت آن بستگي دارد. البته تعلیم و تربیت در صورتی موفق و کارآمد است که مبتني بر مباني مستحکم، داراي اهداف مشخص، اصول روشن و روش‌هاي کارآمد باشد. علوم تربیتی، از رشته های علمی-کاربردی است که می‌تواند با تربیت کادر علمی متخصص و متعهد به توسعه کشور در ابعاد مختلف کمک رساند. این رشته با توجه به محتوای علمی‌اش قادر است منابع انسانی متخصص را در جهت رشد و انکشاف علمی نهادهای آموزشی دولتی و غیر دولتی، تربیت کند.

اهداف رشته
 1. . تهیه، تدوین و ارائه دروس تخصصی در قلمرو علوم تربیتی
 2. آشنایی محصلان بامباحث عمومی و تخصصص علوم تربیتی
 3. آشنایی محصلان با مباحث تعلیم و تربیتی اسلامی
 4. افزایش توانمندی محصلان برای تدریس موفق و موثر در نهادهای آموزشی
 5. زمینه سازی ورود محصلان به مقطع ماستری
نتایج متوقعه از فارغان علوم تربیتی

دانش آموختگان این رشته ضمن کسب آمادگی برای ورود به دوره های بالاتر قادر خواهند بود در عرصه های مختلف ایفای نقش کنند که مهمترین آنها عبارتند از:

 1. توان مدیریت علمی نهاد تعلیمی و آموزشی با روش علمی و مدرن؛
 2. فعالیت به‌عنوان مشاور تحصیلی در نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی
 3. تدریس در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات نیمه عالی و انستیتوت‌های آموزشی
 4. تدوین مقالات علمی و شرکت در کنفرانس‌های علمی مرتبط با این رشته
 5. تربیت مدیران و معلمان متخصص برای نهادهای تعلیمی افغانستان
 6. افزایش قدرت تجزیه و تحلیل محصلان راجع به مسائل تعلیمی و تربیتی
طول دوره

طول دوره ی لیسانس علوم تربیتی ۴ سال و تعداد کل کریدیتهای درسی دوره ی لیسانس حداقل 136 کریدیت می باشد. هرکریدیت یک ساعت است که در 50 دقیقه درسی ارائه می گردد

ردیف محورهای دروس تعداد کریدیت
1 دروس تخصصی 88
2 پایه ( اساسی) 22
3 درس عمومی 22

کریکولم سمستروار


سمستر اول
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 ثقافت اسلامی1 (خداشناسی) عمومی 2
2 ادبیات دری عمومی 2
3 روش تدریس مقدماتی اساسی 2
4 روانشناسی کودکان استثنایی اختیاری 2
5 تعلیم و تربیت، قلمرو و شاخه های آن تخصصی 2
6 روان شناسی تحولی(1) تخصصی 2
7 روان شناسی تحولی(2) تخصصی 2
8 روان شناسی تربیتی(1) تخصصی 2
9 روان شناسی تربیتی(2) تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 18
سمستر دوم
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 ثقافت اسلامی2 (جهان شناسی) عمومی 2
2 تاریخ اسلام عمومی 2
3 تربیت اخلاقی اساسی 2
4 روانشناسی تبلیغ اختیاری 2
5 روان شناسی اجتماعی تخصصی 2
6 روان شناسی شخصیت تخصصی 2
7 ارزشیابی آموزشی تخصصی 2
8 روان شناسی ارتباطات تخصصی 2
9 اصول مدیرت آموزشی تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 18
سمستر سوم
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 ثقافت اسلامی3 (انسان شناشی) عمومی 2
2 تاریخ افغانستان عمومی 2
3 تربیت دینی اساسی 2
4 بهداشت مکاتب اختیاری 2
5 برنامه ریزی آموزشی تخصصی 2
6 زبان تخصصی (انگلیسی) تخصصی 2
7 اقتصاد آموزش و پرورش تخصصی 2
8 فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی تخصصی 2
9 روش ها و فنون پیشرفته تدریس تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 18
سمستر چهارم
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 ثقافت اسلامی4(راهنما شناسی) عمومی 2
2 روانشناسی عمومی اساسی 2
3 تعلیم و تربیت پیش از مکتب اساسی 2
4 سنجش و اندازه گیری د رعلوم تربیتی تخصصی 2
5 روش های تحقیق در علوم تربیتی تخصصی 2
6 کاربرد آمار در علوم تربیتی (استنباطی) تخصصی 2
7 تعلیم تربیه تطبیقی تخصصی 2
8 تکنولوژی آموزشی تخصصی 2
9 آمار توصیفی تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 18
سمستر پنجم
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 ثقافت اسلامی5(نظام اخلاقی اسلام) عمومی 2
2 آموزش بزرگسالان اساسی 2
3 جامعه شناسی تعلیم و تربیت اساسی 2
4 مسایل جوانان و نوجوانان تخصصی 2
5 مشاوره و راهنمایی تخصصی 2
6 آسیب شناسی اجتماعی تخصصی 2
7 تعلیم و تربیت اسلامی(۱) تخصصی 2
8 تعلیم و تربیت اسلامی(۲) تخصصی 2
9 تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 18
سمستر ششم
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 ثفافت اسلامی6 (نظام سیاسی – اجتماعی اسلام) عمومی 2
2 ریاضیات مقدماتی اساسی 2
3 کلیات اقتصاد اساسی 2
4 آیات تربیتی تخصصی 2
5 مبانی ونظریه های تربیتی متفکران مسلمان تخصصی 2
6 روشهای تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) تخصصی 2
7 سیره تربیتی انبیاء تخصصی 2
8 روانشناسی خانواده در اسلام تخصصی 2
9 تربیت فرزند با رویکرد فقهی تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 18
سمستر هفتم
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 ثقاقت اسلامی7 (تمدن اسلامی) عمومی 2
2 کلیات فلسفه اساسی 2
3 مبانی جامعه شناسی اساسی 2
4 فقه تربیتی تخصصی 2
5 مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی تخصصی 2
6 برنامه‌ریزی درسی تخصصی 2
7 تاریخ و قوانین معارف افغانستان تخصصی 2
8 راهنمایی تحصیلی و شغلی تخصصی 2
8 سلامت و بهداشت روانی تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 18
سمستر هشتم
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 ثقافت اسلامی8 عمومی 2
2 نظریه‌های یادگیری تخصصی 2
3 مبانی و اصول آموزش و پرورش تخصصی 2
4 مدیریت آموزشی و فرهنگی تخصصی 2
5 تحقیق پایانی (منوگراف) تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 10

برای دانلود فایل تکمیل نصاب درسی بالای لینک زیر کلیک نمایید.