ثبت نام

دیپارتمنت اقتصاد (لیسانس)مقدمه

دنیایی پیچیده‌ی اقتصاد و روابط تجاری کشورها را وادار میکند بهترین مسیرها را برای دسترسی آسان به منابع مورد نیاز و توسعه اقتصادی پیدا نمایند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن خود را به هدف یا اهداف تعریف شده برسانند. برای نیل اهداف اقتصادی، قواعد و راهکارهایی وجود دارد که در علم اقتصاد بیان می شود. اقتصاد متعارف بر اساس خواست فردی و مصالح شخصی بوده و تمامی روابط و قواعد آن، بر اساس اصل «نفع شخصی» است. این اصل، بر اساس فرهنگ و نگرش حاکم بر جوامع غربی است، اما جوامع با فرهنگ و دیدگه متفاوت از غرب، نمیتوانند تمامی قواعد حاکم بر اقتصاد متعارف را بپذیرند. رسالت مراکز علمی ایجاب می‌کند که علاوه بر آموزش قواعد و روابط حاکم بر اقتصاد متعارف، برای استفاده بهتر و عملی ساختن آن بعضی از قواعدی که با فرهنگ حاکم بر جامعه ناسازگار است باز تعریف نموده و تلاش گردد که قواعد و ضوابط اقتصادی مناسب با فرهنگ جامعه تعریف گردد.

معرفی رشته اقتصاد

رشته اقتصاد (علوم اقتصادی) یکی از رشته‌های کاربردی است که زیر مجموعه علوم انسانی محسوب می شود. این رشته از روش های کمی و کیفی برای تحلیل رفتار اقتصادی در سطح خرد و سطح کلان استفاده کرده و روابط بین متغیرهای اقتصادی را توضیح میدهد. امروزه روابط اقتصادی و قدرت اقتصادی تعیین کننده جایگاه کشورها در نظام بین الملل است، لذا رشته اقتصاد عهده دار استفاده بهتر از منابع داخلی در جهت تقویت جایگاه کشور در سطح بین الملل است. رشته اقتصاد در سطح لیسانس فقط به توضیح روابط حاکم بین متغیرها و نهادهای اقتصادی پرداخته و اثرات آن را توضیح میدهد و اگر این دانش با رویکرد نقادانه و آموزه‌های دینی، فرهنگی حاکم در جامعه آمیخته شود، بهتر نتیجه داده و پشت صحنه تصمیمات و سیاستهای کشورها را نشان میدهد.

اهداف

اهداف این رشته به صورت کلی به سه بخش تقسیم میگردد:

  1. ارائه دانش اقتصادی معیاری: دانشگاه بین المللی المصطفی یک نهاد علمی معتبر در سطح بین الملل است و هدف آن آموزش و تربیت نیروی کارامد و علمیست لذا تلاش میکند که در ارائه دانش از آخرین متد و روش آموزشی استفاده کرده و موضوعات جدید با رویکرد کاربردی را در ادبیات علمی، دانشگاهی رشته اقتصاد وارد نماید.
  2. کاربردی کردن دانش اقتصاد: دومین هدف دانشگاه کاربردی کردن دانش است و دانش اقتصاد متعارف زمانی در یک کشور اسلامی کاربردی میشود که با آموزهای دینی و فرهنگی کشور همسو باشد و با توجه به سابقه خوب دانشگاه المصطفی در این زمینه، چیدمان سرفصل دروس به گونه‌ی است که تمامی مضامین تخصصی مرسوم رشته خوانده شده و در کنار آن مضامین دیگری قرار گرفته که به محصل این توانایی را میدهد تا با مقایسه بین روابط و قواعد، بتواند شیوه مناسبی را برای رسیدن به هدف انتخاب کند.
  3. بومی سازی علم اقتصاد: علوم انسانی متعارف در یک فرهنگ و خواستگاه خاصی رشد کرده است، اگر درست تبیین و هدف‌مند آموزش داده نشود باعث سردرگمی محصل شده و منجر به دوری فرد از هدف خواهد شد. دیپارتمنت اقتصاد وظیفه خود میداندکه این رشته را با توجه به فرهنگ بومی کشور ارائه نموده و به محصل این توانایی را ایجاد نماید که بتواند روابط بین نهادهای اقتصادی را تجزیه و تحلیل درست نماید.
توانایی فارغین

فارغین این رشته میتوانند در زمینه های ذیل فعالیت نمایند:

  1. ایفای نقش فعال و موثر در سیاست گذاری های اقتصادی در سطح ملی
  2. ارائه مشوره های تخصصی در باره فعالیتهای اقتصادی
  3. توانایی تدریس رشته اقتصاد در دانشگاه ها و مراکز علمی
  4. توانایی تحلیل مسائل اقتصادی در سطح ملی و بین المللی
  5. توان نگارش مقالات علمی در رشته اقتصاد
طول دوره تحصیل

طول دوره ی لیسانس اقتصاد، ۴ سال است که در هشت سمستر تنظیم گردیده است و نظام درسی کریدیتی (واحدی) بوده و هر کریدیت (واحد) درسی ۱۶ ساعت در 16 هفته برگزار میگردد.

تعداد کریدیت های درسی

تعداد کل کریدیتهای درسی دوره ی لیسانس اقتصاد 136 الی 138 کریدیت می باشد که بخش عمده ی کریدیت ها، نظری است.

کریکولم سمستروار

سمستر اول
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 مبانی علم اقتصاد 3
2 ریاضی مقدماتی 4
3 اصول حسابداری1 2
4 تاریخ اسلام 2
5 ادبیات دری 2
6 ثقافت اسلامی1 2
7 اقتصاد در اسلام 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 17
سمستر دوم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 اقتصاد خرد 1 4
2 ریاضی 1 4
3 آمار 1 4
4 اصول حسابداری 2 2
5 تاریخ افغانستان 2
6 ثقافت اسلامی2 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 18
سمستر سوم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 اقتصاد خرد 2 4
2 ریاضی 2 4
3 آمار 2 4
4 ثقافت اسلامی3 2
5 تاریخ عقاید اقتصادی 2
6 اقتصاد در قرآن 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 18
سمستر چهارم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 اقتصاد کلان1 4
2 اقتصاد دولت 1 2
3 اقتصاد کشاورزی 3
4 ارزیابی پروژه‌های اقتصادی 3
5 ثقافت اسلامی4 2
6 نظریه اسلامی اقتصادخرد 2
7 اقتصاد محیط زیست 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 18
سمستر پنجم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 اقتصاد کلان2 4
2 نظامهای اقتصادی 2
3 اقتصاد دولت2 2
4 اقتصاد افغانستان1 2
5 قواعد اقتصادی اسلامی 2
6 ثقافت اسلامی5 2
7 اختیاری تخصصی 2
8 نظریات اقتصادی متفکران مسلمان 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 18
سمستر ششم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 پول و بانک 3
2 تجارت بین الملل 3
3 اقتصاد توسعه 3
4 بودجه بندی 2
5 اقتصاد افغانستان2 2
6 ابزارهای مالی اسلامی1 2
7 ثقافت اسلامی6 2
8 اختیاری تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 19
سمستر هفتم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 مالیه بین الملل 3
2 اقتصاد سنجی 3
3 روش تحقیق در اقتصاد 2
4 بانکداری اسلامی 2
5 نظریه اسلامی اقتصاد کلان 2
6 ابزارهای مالی اسلامی2 2
7 ثقافت اسلامی 7 2
8 اختیاری تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 18
سمستر هشتم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت
1 زبان تخصصی 2
2 اقتصاد کشورهای اسلامی 2
3 نرم افزار اقتصادی 2
4 اختیاری تخصصی 2
5 مونوگراف 4
جمع کل کریدت های درسی سمستر 12

برای دانلود فایل تکمیل نصاب درسی بالای لینک زیر کلیک نمایید.