ثبت نام

مناسبت هاگزارش هیئت بازدید قبل از بازنگری اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی

گزارش بازدید هیئت نظارت و ارزیابی امور آکادمیک وزارت تحصیلات عالی

تجلیل از روز ملی بیرق در دانشگاه المصطفی

گـزارش وبینار علمی«معرفی علمی اندیشه‌های امام خمینی(ره)

گزارش ویژه مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) دنشگاه المصطفی(ص) - خرداد 1400

24-3-1400