ثبت نام

پالیسی اخلاقی هیئت رهبریهیأت رهبری دانشگاه مکلفیت های اخلاقی زیر را به عهده دارد:

۱ - هیأت رهبری دانشگاه وظیفه خود می داند که محیط دانشگاه را برای تمام اعضای آن شامل استادان، کارمندان و محصلان محیط امن، آرام و مورد اعتماد تبدیل نماید.
۲ – هیأت رهبری دانشگاه متعهد به تطبیق اصل مجازات و مکافات بوده و از آن حمایت می نماید.
۳ – هیأت رهبری دانشگاه مسئولیت دارد با توظیف اشخاص امین، دلسوز، عاری از فساد اداری و فساد اخلاقی و ملبس به ارزش های اخلاقی فضای مناسبی را برای انکشاف علمی و آموزشی فراهم نماید.
۵ – هیئت رهبری دانشگاه وظیفه دارد تا با ارزیابی های مدام اخلاقی و ارزشی، اهمیت اجرای پالیسی اخلاقی کارمندان را تاکید نماید.
۶ – هیأت رهبری دانشگاه، در کنار ارزیابی عملکرد علمی، تخصصی، مسلکی اساتید؛ عملکرد اخلاقی استادان را هم مورد ارزیابی قرار می دهد.
۷ – هیأت رهبری دانشگاه با در نظر داشت سلسله مراتب در آغاز هر دوره محصلان جدیدالشمول را از قوانین و مقررات دانشگاه به ویژه پالیسی اخلاقی محصلان اگاه ساخته واز ایشان تعهد می گیرد که آن پالیسی را در طول تحصیل خود رعایت نموده و به معیارهای اخلاقی جامعه و دانشگاه پایبند باشند.

برای دانلود فایل پالیسی اخلاقی هیئت رهبری بالای لینک زیر کلیک نمایید.